Hajo Hoffmann

 

Spurensicherung

Hajo Hoffmann


Mensen en dingen laten sporen na die na verloop van tijd verdwijnen. 

Zolang er concrete sporen zichtbaar zijn is een mens niet verdwenen, 

ook al leeft hij of zij niet meer. Wie nog verder leeft in de gedachten van

anderen is weliswaar niet zichtbaar maar nog wel aanwezig. Zichtbare 

en tastbare sporen kunnen duidelijk en afleesbaar zijn. Maar na verloop 

van tijd verliezen zij hun eenduidige betekenis en worden herinterpretabel. 


Het meest bekende sporenonderzoek wordt gedaan door politie en 

recherche. Archeologen en historici hanteren andere methoden, 

het onderzoek dient een ander doel. 


Wat betekent “Spurensicherung” in het werk van Hajo Hoffmann? 


Al in de zeventiger jaren legde Hajo Hoffmann letterlijk zijn eigen 

sporen vast tijdens wandelingen door de Provence in Frankrijk 

tijdens conceptuele landart acties. Met aluminiumfolie werden de 

sporen gemarkeerd, wat overbleef zijn de foto’s. De wandelingen 

werden gevolgd door markeringen van plaatsen waar gevonden 

afval werd verzameld, tot sculpturen samengevoegd en ter plaatste 

achter gelaten in de natuur. Jaar na jaar heeft Hajo Hoffmann de 

afvalsculpturen gefotografeerd tot zij waren vergaan.


De ‘Spurensicherung” is verandert van het vastleggen van de eigen 

voetsporen naar de richting van de sporen van het eigen verleden: 

een zoektocht naar plaatsen die een doorslaggevende betekenis 

hebben gespeeld in de familiegeschiedenis. Deze zoektocht heeft 

de vorm gekregen van een documentair project onder de titel: 

“Wat doet oorlog met een kind?”, 

verwijzend naar de invloed van de beide Wereldoorlogen op de

 levens van de kinderen en vrouwen als gevolg van het oorlogsgeweld. 


De sporen uit het verleden zijn niet altijd rechtsreeks te herleiden 

uit de beschikbare materiële gegevens. Introspectie, zoeken naar 

voorwerpen uit het leven van alledag, het combineren van oraal

 overgedragen informatie, oude brieven, foto’s uit archieven van 

familie of van derden maken deel uit van de zoektocht naar sporen.

 

Alles bijeen lijkt de werkwijze van de kunstenaar Hajo Hoffmann op 

die van de archeoloog of de ethnoloog. Hij houdt zich bezig met het 

uiterlijk waarneembare maar ook met de betekenis van wat zich 

onder de oppervlakte van het waarneembare bevindt, fictieve 

betekenissen en interpretaties. 

Of juist niet?


Website by Folibee